У нашој опсесији о кривинама - где их имамо и где не, где их желимо и где не можемо - лако је заборавити све о теладама.

NEW NYX 3 Steps to Sculpt // Review and Demo (Фебруар 2024).